Follow by Email

דווקא לא כל הצירופים האפשריים בלוטו Possible lottery combinations

מהם כל הצירופים האפשריים בלוטו היא שאלה נפוצה לכניסה לשלושה אתרים ספק בלוגים בנושא הלוטו בעברית ועוד פחות באנגלית שלי, קודם לשחק בלוטו על כל הצירופים האפשריים בלוטו זה אומר לשחק שיטה לוטו מלאה, כלומר בפועל למלות מעל לשני מיליון טבלאות לוטו עלמנת להביא את הפרס השני בלוטו שעומד בממוצע על כמיליון שקל, כלומר ביזבוז של כסף.

אבל אם רגע נחשוב מחוץ לקופסא, במקום לשלוח את כל הצירופים האפשריים בלוטו, אולי נשלח את כל הצירופים שיצאו פחות בהגרלות הלוטו? צירופים שעדין לא הביאו את הפרס בוא אנו רוצים לקחת. כולנו כבר שמענו אין ספור פעמים שלא כדאי לשלוח אותן שישיות מספרי לוטו שכבר הביאו את ששת מספרי הלוטו הזוכים, כי פשוט באופן סטטיסטי כל ששת מספרי הלוטו אמורים לצאת כל יותר משני מיליון הגרלות, אז אם נחשוב מחוץ לקופסא, הצירופים שיצאו פחות בהגרלות הלוטו אילו הם צירופי מספרים שחיבורם ביחד לקבוצה של נגיד שישיות מספרי לוטו עדין לא הביא זכייה בפרס ראשון בלוטו.

אנחנו יכולים להגדיל את סיכוי לזכות בלוטו אם ניקח קבוצת מספרי לוטו שעדין לא הביאו זכייה בפרס ראשון בלוטו במספר רב של הגרלות לוטו אחרונות, ואם נשחק אם קבוצת מספרי לוטו אילו למשך מספר עתידי רב של הגרלות הסיכוי להביא פרסים גדול יותר כי כבר "עברנו" מעל 1000 הגרלות הצירופים האפשריים בלוטו האילו לא הביאו זכייה ועכשיו קיצרנו את הדרך.

העיקרון הוא פשוט, במקום לרוץ על מספרי לוטו הכי חמים או כמו שבאופן תדיר מבקשים ממני קבוצות של מספרים שיצאו הכי הרבה שש מתוך שש בלוטו, אנחנו הולכים דווקא על קבוצות מספרים שהביאו פחות שש מתוך שש בלוטו, לדוגמה אם נחזור 20 הגרלות לוטו אחרונות ונשחק על קבוצה מספרי לוטו של 15 מספרים הבאה שהביאו הכי פחות צירופי לוטו זוכים של 1 מתוך 2
020304050607091014161723293031
נראה קבוצה מספרי לוטו זאת הביא פעם את בפרס ראשון בלוטו ופעם אחת פרס שלישי בלוטו של חמש משש בלוטו.
182025273236
2712192737
121328333537
1231016295
146925353
101920242833
72026333435
3715192433
2424253234
810141720343
39212629373
21116182636
121921232635
1317212729313
46171921363
32125263637
111521293136
39102228333
3671016306
42122232735

יתרונות במשחק עם צירופים של מספרים שיצאו פחות בהגרלות הלוטו
- צירופי המספרים עדין לא עלו בגורל דבר שמגדיל את סיכויי הזכייה בלוטו שלנו
- בשיטה זאת נוכל לשחק על פחות צירופים מאשר לשחק על כל קומבינציות לוטו האפשריות בצימצום מלא
- בטווח קצר של הגרלות נוכל לקבל כיסוי טוב למחיר השליחה הכללי
- אנו כמובן שואפים לקחת את הפרס הראשון בלוטו, אבל שיטה זאת גם מגדילה באופן וודאי את כמות הפרסים המשניים שנקבל

חסרונות במשחק עם צירופים של מספרים שיצאו פחות בהגרלות הלוטו
- גם אם נבחר לשלוח רק שישיות לוטו שיצאו פחות עדין מדובר על שליחת של כמה מאות בודדות של טבלאות
- נצתרך לשלוח למספר רב של הגרלות
- לא כל תוכנה יעודית ללוטו יודעת למצוא את קומבינציות לוטו האפשריות שיצאו פחות
- גם אם נצליח אלינו לזכור שבלוטו שלנו יש פרסי עושק משניים ולרוב אם אין לפחות חמש משש בלוטו אתם תפסידו כספכם, וחבל לבזבז כסף על הלוטו הגרוע בעולם.

כמה המלצות עם בכל זאת תרצו להשתמש בשיטה זאת
-עדיף לבדוק אילו מספרים בלוטו יצאו פחות בטווח הקצר של 20 הגרלות מאשר ללכת לבדוק את כל מאגר תוצאות הלוטו שיש באתר הפיס
- עדיף לחפש יותר מי שישה מספרי לוטו, כמו בדוגמא שעשיתי על 15 מספרים ואותם לשלוח בצימצום לוטו משלכם.

כמובן שעלמנת שנוכל למצוא את אותם צירופי לוטו זוכים שיצאו הכי מעט נצתרך להשתמש עם תוכנה יעודית ללוטו ונצתרך ידע מסויים על קומבינציות לוטו האפשריות שמהם נצתרך לבחור את הצירוף הזוכה.

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM